Múltunk és jelenünk - Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola
2510
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2510,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.2,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-26.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Múltunk és jelenünk

A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – nevünkben benne vannak az elmúlt öt év legfontosabb változásai. Korábban Eötvös József Általános Művelődési Központ volt a neve, de az államosításkor, 2013-ban megszűnt a városi könyvtár és művelődési ház, valamint az iskola összefonódása. A KLIK 2013. január 1-től vette át az intézményt. Iskolánk 8 évfolyamos oktatási intézmény. Fenntartója az Érdi Tankerületi Központ (2017-től).
Az iskola alapítását Diósdon egyesek 1811-re, mások 1813-ra teszik, minden esetre az első igazgató nevét 1813-ból ismerjük, ő volt Jozef Fuss, aki egymaga 114 gyereket oktatott. Német nyelvű volt a tanítás.
A diósdi iskola együtt növekedett a településsel, amely 2013-ban város lett. Nőtt a gyermeklétszám, ez állandó kihívások elé állította a település vezetőit, napjainkban pedig az államot, folyamatosan bővíteni kell az épületeket, javítani a feltételeket.

Az alapítás óta több helyszínen folyt az oktatás – az Apponyi és Polányi utcák sarkán, majd a jelenlegi közösségi házban, 1958-ban a Gárdonyi utcában (kis iskola-óvoda helyén) 1984/1985-ben a mai Gárdonyi utca 14-ben is elkezdődött a tanítás, majd ez az épület is bővítésre került. 1987-ben átadták a tornacsarnokot. 2015-ben új szárnyat kapott az épület, a porta fölött és alatt készültek tantermek, büfé, lift.  2017-ben átadták az „Új Iskolát” a Petőfi Sándor utcában, 9 tanteremmel, amely kiváltotta a Gárdonyi utca 9-ben óvodává alakított épületet.

Sok tanteremre van szükség. Az elmúlt két évtizedben az iskola tanulólétszáma megduplázódott (220%) (1998: 378 diák, 2018: 840 diák.) A növekedés az elmúlt években gyorsult, volt, amikor egyik tanévről a másikra 60 fővel gyarapodott létszámunk (2013: 580 fő – 2018: 840 fő- 144%). Jelenleg két tanterem hiányában dolgozunk az osztályok számához képest, évfolyamokat vontunk össze.

Építve a hagyományokra, több iskolafejlesztés is megvalósult az oktatás szerkezetében is. 2014-ben elkezdődött a német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben. 2015-ben megalakult a zeneiskolánk intézményegységként. A felső tagozatban pedig emelt óraszámú rendszert vezettünk be 2014-ben. 2017-ben pedig fejlesztő pedagógus-csoport alakult gyógypedagógusokkal, pszichológussal, gyógypedagógiai asszisztensekkel, logopédussal.

Iskolánk legfőbb célkitűzése a tanulók készségeinek fejlesztése a továbbtanulás érdekében, a nevelésben a társakkal, és tárgyi környezettel harmóniában élni tudó emberré nevelés a haza és az európai értékek jegyében.

Minden évben arra törekszünk, hogy színes, változatos tevékenységrendszer vegye körül a tanórákat, illetve jussanak be a tanórákra is. Ezt szolgálják a nagy iskolai rendezvényeink, a projekt napok, koncertek, a nevelés sok területére kiterjedő alkalmak.

Nagyon változatos a tevékenységrendszerünk. Az említett német nemzetiségi oktatás, zeneiskola, mellett szimbiózisban élünk több sport egyesülettel, kosárlabda, dzsúdó, kézilabda, karate, várja az érdeklődőket délutánonként. A színjátszástól kezdve a néptáncig sok tevékenység folyik az épületünkben. A névadó napjai, papírgyűjtések, bálok, karácsonyi ünnepélyek, farsangok, koncertek, komolyzenei előadások, iskolagála, osztálykirándulások, néphagyományok ápolása, osztálybajnokságok, környezetvédelmi akciók is a nevelést szolgálják.

Ugyanakkor az osztályfőnökök gyakran szerveznek tanórán kívüli elfoglaltságot tanítványaiknak, színházi előadásokat látogatnak, mozi, természetjárás, kirándulás, csapatépítés, úszás, és sok más szerepel a programban.

Alsó tagozatban minden évfolyamon van iskolaotthonos és „napközis” osztály, elő szeretnénk segíteni a szülői választást. A kettő között az a különbség, hogy az iskolaotthonosban délután is vannak tanórák, elvileg a feladatokat megoldják az iskolában. A német nemzetiségi osztályok mindig iskolaotthonosak. A napköziben is van a délutáni játék, kézműves foglalkozás mellett tanulási idő is. Megfigyelhető nálunk az, hogy a tanító néniknek van egy kis specializációjuk a nevelés-oktatásban – például az egyik inkább „matekos”, a másik kézműves vagy rajzos, színjátszós, stb. Minden évben házi tanulmányi versenyeket rendeznek, egész évet végig követi egy projekt sorozat havi rendszerességgel.

A felső tagozatban az emelt óraszámú képzés (matematika, idegen nyelvek) mellett nagyon színes iskolai életet valósítunk meg. A felsősök aktívan bekapcsolódnak a széles nemzetközi tevékenységeinkbe: Erasmus (Európai együttműködési projektek) –  határon túli magyar iskolákkal kialakított programokba. Rendszeresek a tanulói cserelátogatások a marosvécsi iskolával, a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolával. Lengyel testvériskolánkból évente fogadunk diákokat, tanárokat, mi is utazunk hozzájuk, cserelátogatásokba. Már évtizedes a német testvériskolai kapcsolat, évente váltva látogatják meg egymást a diákok. Alkalmuk nyílik a gyerekeknek az intenzív nyelvgyakorlásra is. Jelenleg 3 párhuzamos Erasmus programban veszünk részt.

Szorosan együttműködünk Diósd Városával. Hagyományosan közös kulturális rendezvényeink:

 • Szent Gellért Napok, diósdi búcsú
 • Futónap, családi projektnap
 • Idősek Világnapja
 • Megemlékezés az Aradi Vértanúkról városi ünnepély
 • Okróber 23. nemzeti ünnep, koszorúzás
 • Márton napi vígasságok
 • Német diákok érkezése
 • Mikulásház és első adventi gyertyagyújtás
 • Idősek karácsonya
 • Nyuszi Ház
 • Városi ünnepség
 • Tavaszköszöntő
 • Gyermeknap
 • Lengyel diákok fogadása

Úgy gondoljuk, hogy feladatunk az iskolában a diósdi gyerekek számára megteremteni, fokozatosan fejleszteni azokat a lehetőségeket, amelyek segítik őket készségeik optimális gyarapodásában, és egy sikeres életpálya megalapozásában.