Első osztályosok beiskolázása - Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola
4956
post-template-default,single,single-post,postid-4956,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.2,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-26.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Első osztályosok beiskolázása

Kedves Szülők!

A leendő első osztályosok beiratkozása online formába 2021.április 10-én kezdődik, míg a személyes beiratkozásra 2021. április 15-én és 16-án lesz lehetőség.

A leendő első osztályosok beiskolázásával kapcsolatos információk alább olvashatók:

 

Hirdetmény_beiratkozás rendje

Beiratkozás eljárásrend – Szülők részére_2021

Kérjük, hogy az online beiratkozás alkalmával a következő dokumentumokat töltsék föl a rendszerbe:

 

  1. Adatlap a beiratkozáshoz – fontos, hogy az elérhetőségek – telefon, e-mail működők legyenek,
  2. a hit és erkölcstan választásáról szóló nyilatkozat – ezt majd az első szülőin kell aláírni,
  3. a gyermek felügyeleti jogáról szóló nyilatkozat,
  4. a nemzetiségi oktatásban való részvételről szóló nyilatkozat – ez két részből áll,
  5. az életvitel szerű tartózkodásról szóló nyilatkozat – azoknak, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek Diósdon.

 

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 22. § (7) bekezdése szerint az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásban életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitel szerűen lakik, akkor az iskola intézményvezetője jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.”

 

  1. a gyermek és a szülő lakcímkártyájának és személyi igazolványának másolata,
  2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

Az online beiratkozásra április 10-től van lehetőség. Akik személyesen szeretnének beiratkozni, tőlük ugyanezeket a dokumentumokat fogjuk kérni. Célszerű ezeket előre kitölteni. A személyes megjelenést kérjük, előre jelezzék a letölthető tájékoztatóban leírtak szerint.

 

Szeretettel várjuk a beiratkozókat!

Letölthető dokumentumok:

Adatlap beiratkozáshoz 2021-2022

hit_és_erkölcstan2021

nemzetiségi_nyilatkozat

5_életvitelszerű_tartózkodás

3_sz_melléklet szülői nyilatkozat_felügyeleti_jog

 

Az iskolánkkal és a beiskolázással kapcsolatos bővebb információk  itt olvashatók.